2020: Mest Delte PDF dokumenter

Se dagens mest delte dokumenter eller søk i dokumentarkiver til DataBoard - prøv gratis i 30 dager

Innholdsstrategi klima NRK.pdf 2,252
coronavirus vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf 1,788
virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf 1,043
covid-19-epidemien-risiko-prognose-og-respons-i-norge-etter-uke-12.--24.mars-2020.pdf 960
pressefrokost presentasjon 10102018.pdf 821
Enighet om økonomisk krisepakke på Stortinget .pdf 818
Hallo-jeg-heter-Corona.pdf 810
idrettsveileder endelig 11.05.20 .pdf 729
norge-sverige-dk.pdf 714
nou202020200009000dddpdfs.pdf 685
vedlegg---ressurser-til-utvikling-av-opplaringsopplegg.pdf 643
stm201920200028000dddpdfs.pdf 642
rapport-for-minoritetsradgivernes-og-integreringsradgivernes-arbeid-i-2019.pdf 638
notat-om-risiko-og-respons-2020-03-12.pdf 634
personell i kritiske samfunnsfunksjoner 16.03.2020.pdf 621
Smittevern-for-musikkovelser-v220420.pdf 515
prp201920200056000dddpdfs.pdf 502
uttalelse-fra-kirkemotet-2019-kirka-stotter-klimastreikende-ungdom.pdf 467
metoderapport-hvitvaskingen-dn-skaalmo-gjernes-1.pdf 458
korona-lukkede-klubbturneringer-og-handicaptellende-runder-280420.pdf 443
Covid-19 og nyre lever TX pas v1 130320.pdf 437
notat-om-risiko-og-respons-2020-03-12.pdf 435
prp201920200108000dddpdfs.pdf 431
RS Fargelegging.pdf 430
Fellesbrev.pdf 429
A4 fullmakt.pdf 411
covid-19-epidemien-risiko-prognose-og-respons-i-norge-etter-uke-12.--med-vedlegg.-24.mars-2020.pdf 397
2020-korona---informasjonsgrunnlag-gj.apn.-breddeidr.-med-tall-11.08.2020.pdf 396
avkrysningsskjema karantenehotell.pdf 379
rapport juridisk kjonn 100415.pdf 367
ny-rammeplan-for-barnehagens-innhold.pdf 364
handlingsplan-mot-diskriminering-av-og-hat-mot-muslimer-2020-2023.pdf 355
NKS ÅRSRAPPORT 2018 WEB.pdf 355
2007-32 Obiora-saken (TV2).pdf 345
Bo rapport enkeltsider.pdf 343
Psykososiale-konsekvenser-av-koronapandemien-for-barn-og-voksne.pdf 341
bld foreldrestotte strategi 21juni18.pdf 338
ekspertgruppens-rapport---konsekvenser-av-smitteverntitak-i-barnehager-og-skoler--12.11.20.pdf 334
covid-19-epidemien---kunnskap-situasjon-prognose-risiko-og-respons-i-norge-etter-uke-48-publisert-30.11.2020.pdf 315
kiks-2 januar.pdf 312
Finansiering og kvalitetsniv%C3%A5 for Innherredsveien.pdf 307
personlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf 301
17-170785ast-borg-dom-av-19.06.2020-.pdf 294
handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf 292
samfunnsokonomisk-analyse-av-fremskutt-overvakings--og-kampflybase-i-nord-norge.pdf 290
handhygiene--handvask-plakat-bokmal-pdf.pdf 288
rapport-den-nye-oljen.pdf 273
notat-om-risiko-og-respons-2020-04-05.pdf 270
Programutkast-v1-2020-web.pdf 269
2020-03-18---dagsrapport---covid-19.pdf 267

Ønsker du å se mer?
Prøv tjenesten gratis i 30 dager.